Posts Tagged ‘forsränning’

Det var kul då

måndag, april 29th, 2013

Vi var en kort sväng till Uppsala idag. I ett spännande ärende. På vägen från bilen till målet passerade vi flytetygen till morgondagens forsränning, förmodligen fortfarande arrangerad av teknologerna vid Uppsala Tekniska Högskola. Jag har inte funderat på det på många år.

Under senare delen av åttiotalet var jag engagerad i just det arrangemanget, vilket väl får anses preskriberat nu, och jag kände en sådan oerhört stor lättnad över att nu är nu och då var då. Antagligen är det latheten som tagit över. Jag noterade två saker, dels att måtten på flytetygen numera verkar vara standardiserad. Och så noterade jag att det är väldigt mycket frigolit …..

forsränning