2018

 1. Comparative Media History – An Introduction: 1789 to the Present. Jane Chapman.
 2. Frankenstein: eller den moderne Prometeus. Mary Wollestonecraft Shelley
 3. Avd. för grubblerier. Jenny Offill
 4. An Introduction to Political Philosophy. Jonathan Wolff
 5. Varför Idéhistoria? En ämnesintroduktion för nya studenter. Svante Nordin
 6. James Clerk Maxwell: A Commemoration Volume 1831-1931.
 7. Lust att skriva: romaner och noveller. Lars Åke Augustsson
 8. Svindlande perspektiv: en kritik av populärvetenskapen. Sven Öhman
 9. Att skriva: En hantverkares memoarer. Stephen King
 10. Misstag i Moskva. Simone de Beauvoir
 11. Detta ska passera. Cecilia Davidsson
 12. Berättelse om ett äktenskap. Geir Gulliksen
 13. Primtalens ensamhet. Paolo Giordano
 14. Elementarpartiklarna. Michel Houellebecq