Saker kan hända plötsligt

Jag är på tjänsteresa. Det händer ju ibland. Jag minns en annan tjänsteresa, för flera år sen. När jag också fick oväntat besked, helt plötsligt. Eller ja, man kan inte säga att det var besked egentligen, besked handlar om tydlighet. Nej, mera en hint om att något var förändrat.

Bra eller dåligt, ja, det vet man inte förrän efter att tid har gått. Förrän många kubikmeter vatten runnit under broarna. Det man behöver komma ihåg är, fast man glömmer det ibland, att allting alltid förändras. Man behöver då och då rannsaka sig själv, kolla sina färdigheter, och se att man är fit for fight, kan hålla sig på spår. Oavsett vad omvärlden hittar på. Omvärlden kan man nämligen inte göra något åt.