Protecting Jerks

I don’t know what it is about women and jerks. We’re like jerk flypaper. Not only do we attract them more than men do, but we also tolerate them longer. In our usual attempt to avoid making others feel bad, we let them take up more of our time than we should, shoulder the blame for their mistakes, and make excuses for their behavior.

Mistake 11. Nice girls don’t get the corner office.

Jag funderade på saken ett tag. Sen kände jag det stämmer, jag tror alldeles för gott om folk i största allmänhet, alldeles för länge. Det ska jag sluta med. Människor är faktiskt oftast WYSIWYG. Rakt igenom. På gott och ont.

Vilken befrielse. Undrar varifrån jag fick den idiotiska idén från början, det där att tänka gott. Det är mycket bättre att tänka ingenting.