Nytta

Det kan inte vara lätt att vara forskare i humaniora eller samhällsvetenskap. Det är inte lätt att visa den direkta nyttan med sådan forskning. Jag tror de skulle ha nytta av att svara på frågan varför, istället för vad. Något de tycks ha förväxlat. Synd, för det är naturligtvis intressanta företeelser det handlar om.