Den mystiske mannen

Emedan jag ägnat dagen åt att fundera över vad som är verkligt intressant och verkligt ointressant, uppenbarade sig ett intressant samband vars giltighet jag avser att i verkligheten undersöka. Vid tillfälle. Jag funderade nämligen helt slumpmässigt på Män, rent generellt, bara för att män är en så intressant människosort, som gör märkliga saker som man (jag) skulle vilja förstå. Som att gärna glo på när andra män slåss, visst är det obegripligt mystiskt?

Ja så jag tänkte att jag försöker hitta ett samband som förklarar mannen!

Man kan se mannen som en fraktal, alltså ”ett självsimulerande mönster med struktur i alla skalor”. Mönstret för mannen kan approximeras som en cylinder. Omkretsen och längden på mannens minsta cylinder är det mått som definierar den, mannen alltså. Vi måste skaffa dessa mått. Även om IQ är ett grovt mått, kan vi välja det för att definiera mannens mer esoteriska egenskaper. Nu har vi alltså ett fysiskt mått, omkrets och längd för mannens skaldelar, samt ett icke-fysiskt mått, intelligens. Kan vi med dessa mått finna ett samband, helst linjärt i någon dimension, som förklarar mannen?

mansrelation.jpg

Jag vet inte, jag är ingenjör och öppen för alla alternativ. Men det är en första hypotes. Jag tänkte mig, såhär, att jag kommer att skicka ut en enkät till tusen män och be dem fylla i dessa mått. Jag är medveten om att måtten förmodligen alla kommer att ges med positiv bias, vilket gör att en riktig normering blir viktig. Exempelvis förväntar jag mig att medelvärdet för efterfrågat IQ kommer att vara ca 150, vilket inte är rimligt på något vis, alltså kommer jag att normera detta och de andra måtten med populationens medelvärde, kanske på ett inverterat vis eftersom man kan tänka sig en omvänd proportionalitet, s k överkompensatoriska effekter, på subjektiva och objektiva mått.

Vad jag ska göra med resultaten?! Herregud, inte vet jag! Detta är grundforskning och då kan man faktiskt inte kräva tillämpning på en gång!