Länkning

En bild säger mer än tusen ord. Sägs det. Länkningen i en blogg funkar faktiskt på samma sätt, tänkte jag när jag läste kommentarerna till Det här med årets politiska bloggar, som kommer in på ämnet. Länkningen är i själva verket ett helt eget språk. Det måste finnas någon informations- eller kommunikationsspecialist, eller beteendevetare, eller psykolog, eller nå’n, som forskar kring länkningens språk! Nu har jag givetvis inte gjort någon grundlig undersökning i detta ämne, jag har faktiskt rapporter av annan karaktär att läsa och granska, men när man gör en liten enkel googling kommer det mest upp sidor om upphovsrätt samt teknisk information om hur man länkar.

Därför vill jag uppmana någon kunnig person att göra en grundlig undersökning i ämnet, samt dra kloka slutsatser som jag kan sitta och nicka gillande åt. Kanske något om gruppdynamik? Sociala medier tycks vara ett ganska populärt uttryck. Länkning har, förutom att fungera som referens, källa eller inspiration till det man skriver, också en social dimension. Och den är ju himla intressant. Och jag tror länkningen kan funka ungefär som i den akademiska världen (eller i specialistkretsar i industrin) när man skriver artiklar och konferensbidrag. Beroende på hur man refererar ger man också erkännande på olika nivåer till det, eller den, man refererar.

Myntet, ”erkännandet”, har förstås minst två sidor. Å ena sidan kan man ägna sig åt en form av elitism genom att negligera konkurrenter och de som inte förmodas bidra till ens egen storhet, eller linkdropping, åt de håll som förmodas kunna gagna en. Å andra sidan kan bra länkning fungera som en kvalitétsstämpel, en del av källkritiken i nätets brusande. Vild länkning åt alla möjliga håll är inte särskilt bidragande när man söker kunskap, men den är kanske det när det gäller att öka sin pagerank?

Beroende på vad man vill uppnå med de tankar man delger omvärlden, får man alltså lov att tänka över hur man länkar, och inte länkar.

Eld

För att inte vara intresserad av politik, på annat sätt än att jag tycker att världen skulle vara bra om den vore organiserad enligt mitt sätt att tänka, är det märkligt hur ofta jag råkar hamna på politiska bloggar. Eftersom det är en oberoende slump, måste antalet politiska bloggar, jämfört med andra, vara helt dominerande i antal. Men bloggprettotestet tyckte jag var ganska roligt att läsa.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Comments are closed.