Härdsmälta

Så undviks härdsmältor!

Visst blir man lite nyfiken när man läser den rubriken? Har någon konstruerat en helt säker kärnreaktor? En där en härdsmälta är fysikaliskt omöjligt? Eller i alla fall tiopotenser på tiopotenser mindre sannolik än den redan låga sannolikheten idag?

Nej, självklart inte. Det handlar om att undvika framtida finansiella kollapser. Av någon underlig anledning lånar man gärna ”katastrofuttryck” från den naturvetenskapliga världen till samhällets domäner. ”Jag går upp i atomer” kanske inte används av cheferna för de finansiella institutionerna, fastän de borde göra det, men det är också ett uttryck man hör då och då. Häromdagen föreslog jag själv att styrstavar, i överförd bemärkelse, kunde användas för att styra ett bloggosfäriskt fenomen.

Här har vi fler härdsmältor av skiftande slag, inget har dock med den rena nukleära händelsen att göra. Visst är det lite fascinerande? Härdsmälta används som … om det vore en tsunami av något slag, det handlade om!

Odell klarar ingen härdsmälta -behandlar den finansiella krisen
Härdmälta efter ombildningar
– ombildningar till bostadsrätter kan vara en katastrof
Jessica Zandén och Cecilia Gyllenhammar: Total härdsmälta
– här var det nog argumentationen som refereras som anses vara en härdsmälta.
Fullständig härdsmälta på datorfronten
– krånglade datorprylar
Mental härdsmälta
– idéerna lyser med sin frånvaro, vilket är ett symptom på hjärnkollaps
Infrastrukturell härdsmälta
– miljöpartiets politik

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Comments are closed.